Ligue 1 / Mérkőzések

x
1. forduló 1 X 2  
2016.08.14. 20:45 Vége 0 - 0 (0 - 0) 2.14 3.40 4.20 odds 12 tipp H2H
2016.08.14. 17:00 Vége 1 - 0 (0 - 0) 2.52 3.20 3.45 odds 3 tipp H2H
2016.08.14. 15:00 Vége 0 - 3 (0 - 2) 3.75 3.34 2.63 odds 10 tipp H2H
2016.08.13. 20:00 Vége 1 - 0 (1 - 0) 2.00 3.40 5.50 odds 2 tipp H2H
2016.08.13. 20:00 Vége 3 - 2 (0 - 1) 4.00 3.20 2.40 odds 2 tipp H2H
2016.08.13. 20:00 Vége 0 - 1 (0 - 0) 2.62 3.10 3.35 odds 2 tipp H2H
2016.08.13. 20:00 Vége 3 - 2 (2 - 2) 2.42 3.32 3.50 odds 1 tipp H2H
2016.08.13. 17:00 Vége 3 - 2 (1 - 0) 2.50 3.10 3.66 odds 4 tipp H2H
2016.08.12. 20:30 Vége 2 - 2 (0 - 2) 1.74 3.90 6.20 odds 13 tipp H2H
2016.08.12. 20:00 Vége 0 - 1 (0 - 0) 13.00 5.43 1.50 odds 20 tipp H2H