Thailand 2 / Mérkőzések

x
25. forduló1X2 
2021.02.28. 13:00-0.000.000.00H2H
2021.02.28. 13:00-0.000.000.00H2H
2021.02.28. 12:00-0.000.000.00H2H
2021.02.28. 12:00-0.000.000.00H2H
2021.02.28. 11:00-0.000.000.00H2H
2021.02.27. 13:00-0.000.000.00H2H
2021.02.27. 13:00-0.000.000.00H2H
2021.02.27. 12:00-0.000.000.00H2H
2021.02.27. 11:00-0.000.000.00H2H
24. forduló1X2 
2021.02.24. 13:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.083.404.40oddsH2H
2021.02.24. 13:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.996.0013.00oddsH2H
2021.02.24. 13:00Vége3 - 2 (2 - 0) 1.873.754.70oddsH2H
2021.02.24. 13:00Vége3 - 1 (2 - 1) 2.313.582.90oddsH2H
2021.02.24. 12:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.148.4024.00oddsH2H
2021.02.24. 12:00Vége5 - 1 (4 - 0) 1.0315.5060.00oddsH2H
2021.02.24. 12:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.023.503.90oddsH2H
2021.02.24. 12:00Vége0 - 3 (0 - 0) 7.605.001.46oddsH2H
2021.02.24. 11:00Vége2 - 1 (0 - 1) 1.505.006.50oddsH2H
23. forduló1X2 
2021.02.21. 13:00Vége1 - 1 (0 - 1) 3.803.552.62oddsH2H
2021.02.21. 13:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.504.408.00oddsH2H
2021.02.21. 12:00Vége3 - 1 (2 - 0) 2.543.253.40oddsH2H
2021.02.21. 12:00Vége2 - 2 (1 - 0) 1.554.308.00oddsH2H
2021.02.21. 11:00Vége0 - 2 (0 - 1) 2.303.353.50oddsH2H
2021.02.20. 13:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.0915.3659.00oddsH2H
2021.02.20. 13:00Vége2 - 3 (0 - 1) 25.003.7810.00oddsH2H
2021.02.20. 12:00Vége2 - 2 (1 - 0) 2.583.602.84oddsH2H
2021.02.20. 11:00Vége0 - 1 (0 - 1) 7.004.302.45oddsH2H
22. forduló1X2 
2021.02.17. 13:00Vége2 - 2 (1 - 0) 3.663.402.15oddsH2H
2021.02.17. 13:00Vége3 - 3 (1 - 2) 2.743.452.76oddsH2H
2021.02.17. 13:00Vége0 - 1 (0 - 1) 9.504.601.60oddsH2H
2021.02.17. 12:00Vége1 - 3 (1 - 1) 6.004.001.73oddsH2H
2021.02.17. 12:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.343.403.40oddsH2H
2021.02.17. 12:00Vége1 - 1 (0 - 0) 4.903.701.83oddsH2H
2021.02.17. 12:00Vége1 - 2 (0 - 2) 2.563.303.30oddsH2H
2021.02.17. 11:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.306.4013.50oddsH2H
2021.02.17. 11:00Vége1 - 1 (1 - 0) 15.319.001.20oddsH2H
21. forduló1X2 
2021.02.14. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.774.024.90oddsH2H
2021.02.14. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.754.155.25oddsH2H
2021.02.14. 12:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.734.006.50oddsH2H
2021.02.14. 12:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.723.725.52oddsH2H
2021.02.14. 11:00Vége1 - 3 (0 - 1) 2.133.403.70oddsH2H
2021.02.13. 13:00Vége1 - 3 (1 - 0) 2.165.009.00oddsH2H
2021.02.13. 13:00Vége0 - 2 (0 - 1) 8.005.502.07oddsH2H
2021.02.13. 12:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.276.6011.00oddsH2H
2021.02.13. 11:00Vége4 - 0 (2 - 0) 1.1040.0041.00oddsH2H
20. forduló1X2 
2021.02.10. 13:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.503.282.34oddsH2H
2021.02.10. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.365.8414.87oddsH2H
2021.02.10. 13:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.375.209.01oddsH2H
2021.02.10. 13:00Vége2 - 1 (0 - 1) 1.933.743.90oddsH2H
2021.02.10. 12:00Vége0 - 2 (0 - 0) 2.283.613.20oddsH2H
2021.02.10. 12:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.803.854.90oddsH2H
2021.02.10. 12:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.864.205.20oddsH2H
2021.02.10. 11:00Vége1 - 2 (0 - 1) 4.304.102.40oddsH2H
2021.02.10. 11:00Vége0 - 6 (0 - 3) 17.007.801.33oddsH2H
19. forduló1X2 
2021.02.07. 13:00Vége1 - 2 (0 - 0) 4.103.902.05oddsH2H
2021.02.07. 13:00Vége2 - 0 (0 - 0) 2.333.383.90oddsH2H
2021.02.07. 12:00Vége0 - 2 (0 - 1) 1.873.964.98oddsH2H
2021.02.07. 11:00Vége5 - 0 (3 - 0) 1.305.8011.00oddsH2H
2021.02.06. 13:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.227.0617.50oddsH2H
2021.02.06. 13:00Vége3 - 0 (3 - 0) 1.753.955.15oddsH2H
2021.02.06. 12:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.053.483.85oddsH2H
2021.02.06. 12:00Vége4 - 0 (2 - 0) 1.406.3013.00oddsH2H
2021.02.06. 11:00Vége0 - 1 (0 - 0) 3.503.452.16oddsH2H
18. forduló1X2 
2021.02.03. 12:00Vége3 - 1 (0 - 0) 3.203.582.38oddsH2H
2021.02.03. 12:00Vége1 - 4 (1 - 1) 6.855.352.05oddsH2H
2020.12.27. 13:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.903.662.50odds1 tippH2H
2020.12.27. 12:00Vége0 - 0 (0 - 0) 4.003.452.04odds1 tippH2H
2020.12.27. 11:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.197.0017.00odds1 tippH2H
2020.12.26. 13:00Vége2 - 0 (2 - 0) 1.675.235.60oddsH2H
2020.12.26. 13:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.083.843.60oddsH2H
2020.12.26. 13:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.003.404.00oddsH2H
2020.12.26. 12:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.923.714.27oddsH2H
17. forduló1X2 
2020.12.19. 13:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.823.412.49oddsH2H
2020.12.19. 13:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.873.402.47oddsH2H
2020.12.19. 13:00Vége0 - 1 (0 - 1) 15.005.651.30oddsH2H
2020.12.19. 13:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.654.155.63oddsH2H
2020.12.19. 12:00Vége4 - 3 (2 - 0) 2.023.5030.00oddsH2H
2020.12.19. 12:00Vége2 - 1 (1 - 1) 3.033.302.50oddsH2H
2020.12.19. 12:00Vége5 - 0 (1 - 0) 1.574.707.00oddsH2H
2020.12.19. 11:00Vége4 - 1 (3 - 0) 1.5730.0080.00oddsH2H
2020.12.06. 12:00Vége1 - 2 (0 - 2) 3.823.602.05oddsH2H
16. forduló1X2 
2020.12.13. 13:00Vége3 - 2 (2 - 0) 8.8025.00250.00oddsH2H
2020.12.13. 13:00Vége1 - 2 (0 - 1) 120.0013.001.77oddsH2H
2020.12.13. 12:00Vége2 - 1 (0 - 0) 1.6720.00500.00oddsH2H
2020.12.13. 12:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.36250.00250.00oddsH2H
2020.12.12. 13:00Vége4 - 1 (2 - 0) 1.2720.0080.00oddsH2H
2020.12.12. 13:00Vége2 - 0 (1 - 0) 4.204.309.00oddsH2H
2020.12.12. 13:00Vége2 - 0 (1 - 0) 3.503.447.00oddsH2H
2020.12.12. 12:00Vége3 - 1 (1 - 0) 1.544.586.50oddsH2H
2020.12.12. 12:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.703.822.24oddsH2H
15. forduló1X2 
2020.11.29. 13:00Vége0 - 1 (0 - 0) 4.703.821.75oddsH2H
2020.11.29. 13:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.276.4012.00oddsH2H
2020.11.29. 12:00Vége3 - 1 (2 - 1) 1.485.008.00oddsH2H
2020.11.29. 12:00Vége4 - 3 (1 - 1) 1.454.748.26oddsH2H
2020.11.28. 13:00Vége1 - 3 (0 - 1) 5.203.602.75oddsH2H
2020.11.28. 13:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.397.0030.00oddsH2H
2020.11.28. 13:00Vége1 - 3 (1 - 2) 2.303.834.30oddsH2H
2020.11.28. 12:00Vége1 - 1 (0 - 0) 3.003.452.46oddsH2H
2020.11.28. 12:00Vége3 - 1 (0 - 0) 1.504.408.80oddsH2H
14. forduló1X2 
2020.11.22. 13:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.474.516.60oddsH2H
2020.11.22. 13:00Vége0 - 1 (0 - 1) 1.983.754.25oddsH2H
2020.11.22. 12:00Vége1 - 3 (0 - 1) 15.136.951.22oddsH2H
2020.11.22. 12:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.053.504.70oddsH2H
2020.11.21. 13:00Vége1 - 2 (0 - 1) 1.416.0010.00oddsH2H
2020.11.21. 13:00Vége4 - 1 (2 - 0) 2.143.413.44oddsH2H
2020.11.21. 13:00Vége1 - 0 (1 - 0) 4.804.001.78oddsH2H
2020.11.21. 13:00Vége1 - 1 (1 - 0) 6.003.741.70oddsH2H
2020.11.21. 11:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.703.602.62oddsH2H
13. forduló1X2 
2020.11.15. 13:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.236.8010.50odds1 tippH2H
2020.11.15. 13:00Vége2 - 3 (2 - 2) 1.954.103.75oddsH2H
2020.11.15. 12:00Vége1 - 1 (1 - 1) 3.003.452.43oddsH2H
2020.11.15. 12:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.574.287.00oddsH2H
2020.11.14. 13:00Vége3 - 0 (0 - 0) 1.227.0015.00oddsH2H
2020.11.14. 13:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.626.025.75oddsH2H
2020.11.14. 13:00Vége4 - 0 (2 - 0) 2.823.552.50oddsH2H
2020.11.14. 12:00Vége2 - 0 (0 - 0) 2.843.722.57oddsH2H
2020.11.14. 11:00Vége4 - 0 (3 - 0) 1.654.606.75oddsH2H
12. forduló1X2 
2020.11.01. 13:00Vége2 - 5 (1 - 2) 4.404.181.75oddsH2H
2020.11.01. 13:00Vége4 - 1 (0 - 1) 2.463.742.99oddsH2H
2020.11.01. 12:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.703.705.70oddsH2H
2020.11.01. 12:00Vége0 - 3 (0 - 3) 5.004.141.75oddsH2H
2020.10.31. 13:00Vége2 - 2 (0 - 1) 3.453.402.19oddsH2H
2020.10.31. 13:00Vége1 - 2 (1 - 0) 1.874.104.00oddsH2H
2020.10.31. 13:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.583.432.75oddsH2H
2020.10.31. 12:00Vége4 - 2 (2 - 0) 1.624.035.20oddsH2H
2020.10.31. 12:00Vége1 - 0 (0 - 0) 3.173.402.32oddsH2H
11. forduló1X2 
2020.10.25. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.664.326.80oddsH2H
2020.10.25. 13:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.833.944.60oddsH2H
2020.10.25. 12:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.2013.0020.00oddsH2H
2020.10.25. 12:00Vége4 - 2 (1 - 0) 1.594.366.00oddsH2H
2020.10.24. 15:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.854.307.00oddsH2H
2020.10.24. 14:00Vége1 - 1 (1 - 1) 4.003.646.50oddsH2H
2020.10.24. 14:00Vége1 - 3 (1 - 0) 100.0030.003.20oddsH2H
2020.10.24. 13:00Vége0 - 0 (0 - 0) 25.003.5220.00oddsH2H
2020.10.24. 12:45Vége0 - 1 (0 - 0) 250.0030.003.33oddsH2H
10. forduló1X2 
2020.10.18. 14:00Vége0 - 5 (0 - 1) 250.00250.002.95oddsH2H
2020.10.18. 14:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.703.303.20oddsH2H
2020.10.18. 13:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.37250.00250.00oddsH2H
2020.10.18. 13:00Vége2 - 2 (0 - 0) 1.8810.0080.00oddsH2H
2020.10.17. 15:00Vége2 - 2 (1 - 1) 5.323.9213.00oddsH2H
2020.10.17. 14:00Vége2 - 1 (0 - 1) 1.554.506.50oddsH2H
2020.10.17. 14:00Vége2 - 2 (1 - 2) 4.334.251.90oddsH2H
2020.10.17. 13:00Vége0 - 3 (0 - 0) 250.0080.002.55oddsH2H
2020.10.17. 12:45Vége1 - 0 (1 - 0) 3.503.402.21oddsH2H
9. forduló1X2 
2020.10.04. 14:00Vége2 - 4 (0 - 2) 1.953.824.50oddsH2H
2020.10.04. 14:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.506.2929.31oddsH2H
2020.10.04. 13:00Vége6 - 0 (3 - 0) 1.604.005.25oddsH2H
2020.10.04. 13:00Vége5 - 1 (1 - 0) 1.724.354.40oddsH2H
2020.10.03. 15:00Vége0 - 3 (0 - 0) 16.555.222.45oddsH2H
2020.10.03. 14:00Vége3 - 3 (2 - 1) 3.704.052.06oddsH2H
2020.10.03. 14:00Vége1 - 2 (1 - 2) 1.434.757.50oddsH2H
2020.10.03. 13:00Vége2 - 1 (0 - 0) 2.403.323.20oddsH2H
2020.10.03. 12:45Vége1 - 0 (1 - 0) 1.444.457.00oddsH2H
8. forduló1X2 
2020.09.27. 14:00Vége0 - 2 (0 - 1) 1.534.707.00oddsH2H
2020.09.27. 14:00Vége5 - 0 (3 - 0) 2.553.402.96oddsH2H
2020.09.27. 13:00Vége0 - 2 (0 - 0) 1.953.774.20oddsH2H
2020.09.27. 13:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.033.603.90oddsH2H
2020.09.26. 15:00Vége2 - 0 (1 - 0) 3.203.602.34oddsH2H
2020.09.26. 14:00Vége3 - 1 (2 - 1) 1.474.607.20oddsH2H
2020.09.26. 14:00Vége0 - 4 (0 - 1) 4.703.802.22oddsH2H
2020.09.26. 13:00Vége0 - 3 (0 - 1) 10.005.101.36oddsH2H
2020.09.26. 12:45Vége0 - 0 (0 - 0) 1.784.615.75oddsH2H
7. forduló1X2 
2020.09.20. 14:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.833.353.00oddsH2H
2020.09.20. 14:00Vége2 - 4 (1 - 2) 3.403.462.45oddsH2H
2020.09.20. 13:00Vége2 - 2 (1 - 1) 1.624.205.70oddsH2H
2020.09.20. 13:00Vége3 - 2 (1 - 1) 1.833.904.98oddsH2H
2020.09.19. 15:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.723.602.70oddsH2H
2020.09.19. 14:00Vége1 - 2 (0 - 2) 2.583.302.65oddsH2H
2020.09.19. 14:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.283.603.40oddsH2H
2020.09.19. 13:00Vége3 - 1 (0 - 0) 2.403.424.00oddsH2H
2020.09.19. 12:45Vége1 - 0 (1 - 0) 1.833.726.00oddsH2H
6. forduló1X2 
2020.11.07. 13:00Vége4 - 1 (0 - 0) 1.41250.00250.00oddsH2H
2020.09.16. 15:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.543.602.90odds1 tippH2H
2020.09.16. 15:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.654.307.00oddsH2H
2020.09.16. 14:00Vége2 - 1 (0 - 0) 1.863.584.80oddsH2H
2020.09.16. 14:00Vége1 - 2 (0 - 2) 2.583.502.88oddsH2H
2020.09.16. 14:00Vége1 - 1 (1 - 1) 1.495.207.00oddsH2H
2020.09.16. 13:00Vége3 - 3 (2 - 1) 4.443.911.86oddsH2H
2020.09.16. 13:00Vége0 - 1 (0 - 1) 1.276.0012.00oddsH2H
2020.09.16. 12:45Vége1 - 1 (1 - 0) 2.003.704.40oddsH2H
5. forduló1X2 
2020.10.10. 14:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.704.064.20oddsH2H
2020.09.13. 14:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.505.357.00oddsH2H
2020.09.13. 14:00Vége0 - 2 (0 - 0) 2.533.502.95oddsH2H
2020.09.13. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.563.552.92oddsH2H
2020.09.13. 13:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.493.502.90oddsH2H
2020.09.12. 15:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.303.403.45oddsH2H
2020.09.12. 14:00Vége2 - 0 (0 - 0) 2.753.643.92oddsH2H
2020.09.12. 13:00Vége0 - 2 (0 - 1) 5.254.301.60odds1 tippH2H
2020.09.12. 12:45Vége3 - 2 (1 - 1) 7.684.901.63oddsH2H
4. forduló1X2 
2020.03.01. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.594.205.75oddsH2H
2020.03.01. 13:00Vége3 - 3 (1 - 1) 2.653.302.80oddsH2H
2020.03.01. 12:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.803.754.24oddsH2H
2020.03.01. 12:00Vége2 - 1 (2 - 0) 1.704.004.40oddsH2H
2020.02.29. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.303.753.50oddsH2H
2020.02.29. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.313.483.70oddsH2H
2020.02.29. 13:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.103.362.38oddsH2H
2020.02.29. 12:00Vége2 - 2 (1 - 1) 1.464.267.15oddsH2H
2020.02.29. 11:45Vége0 - 1 (0 - 0) 1.644.306.00oddsH2H
3. forduló1X2 
2020.02.26. 14:00Vége0 - 1 (0 - 0) 3.003.552.50oddsH2H
2020.02.26. 14:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.173.603.19oddsH2H
2020.02.26. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.333.403.10oddsH2H
2020.02.26. 13:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.023.804.50oddsH2H
2020.02.26. 13:00Vége0 - 2 (0 - 1) 2.653.403.01oddsH2H
2020.02.26. 12:00Vége0 - 0 (0 - 0) 4.003.802.01oddsH2H
2020.02.26. 12:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.753.303.00oddsH2H
2020.02.26. 11:45Vége5 - 0 (0 - 0) 1.904.544.75oddsH2H
2020.02.26. 11:45Vége1 - 1 (0 - 0) 3.603.742.37oddsH2H
2. forduló1X2 
2020.02.23. 13:00Vége5 - 0 (2 - 0) 1.734.224.54oddsH2H
2020.02.23. 13:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.883.562.34oddsH2H
2020.02.23. 12:00Vége2 - 0 (1 - 0) 3.803.652.04oddsH2H
2020.02.23. 12:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.753.302.55oddsH2H
2020.02.22. 14:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.534.405.80oddsH2H
2020.02.22. 13:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.103.462.25oddsH2H
2020.02.22. 12:00Vége3 - 0 (0 - 0) 2.403.283.00oddsH2H
2020.02.22. 11:45Vége0 - 1 (0 - 0) 1.664.304.90oddsH2H
2020.02.21. 13:00Vége3 - 2 (2 - 0) 1.943.843.80oddsH2H
1. forduló1X2 
2020.02.16. 13:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.903.804.28oddsH2H
2020.02.16. 13:00Vége2 - 2 (0 - 1) 4.214.102.20oddsH2H
2020.02.16. 12:00Vége3 - 4 (2 - 3) 2.863.602.86oddsH2H
2020.02.16. 12:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.203.583.20oddsH2H
2020.02.15. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.325.759.50oddsH2H
2020.02.15. 13:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.473.552.81oddsH2H
2020.02.15. 12:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.335.3111.00oddsH2H
2020.02.15. 11:45Vége1 - 0 (0 - 0) 1.574.005.52oddsH2H
2020.02.14. 13:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.266.4015.00oddsH2H