Izrael 1 / Mérkőzések

x
1. forduló 1 X 2  
2016.08.22. 19:50 Vége 1 - 0 (0 - 0) 2.50 3.26 3.30 odds H2H
2016.08.21. 19:45 Vége 3 - 1 (1 - 0) 1.33 6.57 15.25 odds 1 tipp H2H
2016.08.21. 19:00 Vége 2 - 2 (2 - 2) 3.40 3.25 2.42 odds 1 tipp H2H
2016.08.20. 19:15 Vége 2 - 1 (2 - 0) 1.46 4.70 9.00 odds H2H
2016.08.20. 19:00 Vége 1 - 0 (1 - 0) 2.22 3.30 3.55 odds H2H
2016.08.20. 19:00 Vége 3 - 2 (1 - 0) 3.30 3.27 2.41 odds H2H
2016.08.20. 17:00 Vége 1 - 1 (0 - 1) 2.36 3.28 3.50 odds H2H