Szerencsejáték-ipar

Pert nyert a bet365 a magyar állammal szemben

megosztom

Akár precedensértékű is lehet az az ítélet, amelyet a Kúria nemrégiben hozott meg.

Komoly csatát nyert a gibraltári licensszel rendelkező     a magyar állammal szemben, a Kúria ugyanis kimondta, hogy az európai közösségi joggal ellentétes magyar szabályozás okán az engedély nélküli tevékenység végzése miatt nem lehet szankciót alkalmazni - számolt be a fortunaweb.hu.

A dolog lényege, hogy a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya 2014. decemberében eljárást folytatott a bet365.com domain alatt található online szerencsejáték portál kapcsán. Akkor a hatósági indoklás szerint a társaság „olyan honlapot üzemeltetett, amelyen magyarul, magyarországi felhasználók felé irányuló szerencsejátékok szervezése valósult meg és ezzel a szervező engedély nélküli szerencsejátékban való részvételt biztosított.” Ezt követően a NAV 4 millió forint bírságot szabott ki a játékszervezőre, amely ezt a bírságot megtámadva pert indított.

A Bet365 keresetének legfontosabb pillére az volt, hogy a magyar piaci szabályozás átláthatatlansága, korlátozza a letelepedési szabadságot, az engedélyeztetés lehetőségének hiánya pedig ütközik az Európai Unió Működési szerződésének vonatkozó passzusaival.

Illusztráció

Az első fokú bíróság azonban lesöpörte a keresetet, mondván a közösségi harmonizációk hiányában a tagállami hatáskör elsődlegessége áll fenn és hivatkozott egy EU Bírósági ítéletre is, amely szerint a tagállamok szabadon állapíthatják meg a szerencsejátékokkal kapcsolatos politikájuk célkitűzéseit és szabadon határozhatják meg a kívánt védelem pontos szintjét.

Ezt követően a Bet365 fellebbezést nyújtott be, amelyben utalt az Európai Unió jogának közvetlen hatályára és elsőbbségére, valamint arra, hogy a magyar szabályozás ellentétes az Unió jogával.

Azt is hivatkozási alapnak gondolták - egyébként több más külföldi játékszervezővel együtt - hogy ténylegesen nem kaphatott távszerencsejáték-engedélyt a vizsgált időszakban, a koncessziós pályázat kiírásának hiánya, a megbízható szerencsejáték-szervezőnek minősülés feltételei, valamint az engedély megszerzésére szükséges végrehajtási rendelet kihirdetésének hiánya miatt.

A fellebbezés a Kúria asztalára került, amely végül határozatban úgy döntött, hogy a bet365 felülvizsgálati kérelme alapos és az ügyben korábban meghozott elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezte.

A Kúria a döntését többek között azzal indokolta, hogy amennyiben közösségi jog tagállami joggal szembeni elsőbbséget rögzítő elv alapján a tagállami bíróság által alkalmazandó tagállami jogszabály ütközik a közösségi joggal, akkor az azzal ellentétes tagállami jogot „félre kell tenni,” nem szabad alkalmazni.

Ezen felül a Kúria kimondta, hogy a magyar jogszabály az európai szolgáltatásnyújtási szabadságnak is ellentmond, továbbá, hogy a tagállamok által meghatározott korlátozásoknak meg kell felelniük az arányosság elvének is.

Ismét megállapításra került, hogy 'az a szabályozás, amely a megbízható szerencsejáték-szervezővé történő minősítéshez legalább tíz éven keresztül szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenység folytatását igényli a tagállam területén, eltérő bánásmódot valósít meg, amennyiben az hátrányosan megkülönbözteti a másik tagállamokban letelepedett szerencsejáték-szervezőket az érintett nemzeti szervezőkhöz képest, amelyek könnyebben teljesíthetik az említett feltételt".

Vagyis összefoglalva: a Bet365 pert nyert a magyar állammal szemben és nem kell befizetnie a NAV által kiszabott hatósági bírságot.

Ugyanakkor a külföldi játékszervezők magyarországi licenszvásárlása továbbra sem tisztázott és átlátható, ugyanakkor feltételezhető, hogy ez az ügy hatással lehet a többi nagy nemzetközi szerencsejáték szolgáltatóval kapcsolatos eljárásokra is.

Tavaly év végén az Unibet is pert nyert a magyar állammal szemben, akkor a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős ítélete megállapította, hogy "Magyarország megsértette az online szerencsejáték-szolgáltatások nyújtására vonatkozó alapszabadságot, és jogellenesen járt el akkor, amikor a külföldi szolgáltatókat bírsággal sújtotta, illetve a weboldalaikhoz történő hozzáférést korlátozta". 

A bírósági döntés akkor is kimondta, hogy Magyarországnak az online szerencsejátékok nyújtására vonatkozó koncessziók odaítélésével kapcsolatos szabályai nem egyeztethetőek össze a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével, mert a korlátozások diszkriminatívak, sértették a letelepedés szabadságát, és sérült az átláthatóság követelménye is.

Forrás: fortunaweb.hu; index.hu
megosztom