Magyar foci

Mi lenne, ha a fociban is lennének választások?

  • P. Kele János
megosztom

Például lenne hely az értelmes vitára. Programok kellenek és eszmék, érvek, és ellenérvek. Olyanok, amilyeneket Ferenczi Attila hoz.

Azt szokták mondani, a foci politika, a politika pedig foci. Mégis, a magyar futball utóbbi évtizedeiben egyszer sem nyílt esély arra, hogy a hibákról beszéljünk. Nem volt lehetőség arra, hogy bárkit is pellengérre állítsunk, igen, te, te és te voltatok azok, akik itt, itt és itt hibáztatok. Vállaljátok hát a felelősséget!

Nem. A magyar futballban soha, senki, semmiért nem vállalja a felelősséget.

Volt-e a magyar futballnak bármikor átlátható, és egységes programja? Volt-e bármikor esélye az átlag szurkolónak arra, hogy az irányelvekről véleményt mondjon? Rá volt-e kényszerítve a mindenkori döntéshozó arra, hogy bármiféle szellemi támogatást szerezzen az elképzelése mögé?

Hát persze, hogy nem.

De vajon tudna-e segíteni, ha társadalmi vitára bocsátanánk a futballunk átalakítását, megreformálását célzó programokat? Lenne-e belőle értelmes párbeszéd, ki lehetne-e csalogatni elefántcsonttornyukból az eddigi vezéreket?

Nem tudom. De, hogy meg kell próbálni, az egészen biztos.

Ferenczi Attila A-licenszes edző, a magyar tradíció jeles kutatója, a szakíró, aki senkinek nem fél elmondani a véleményét, vállalta, hogy letesz az asztalra egy programvázlatot. Nincsenek illúzióink, nem várjuk, hogy a futballszakma erre majd felkapja a fejét, nem várjuk, hogy bárki is veszi majd a fáradságot arra, hogy érvekkel reagáljon. De ha sikerül akár csak pár száz szurkoló előtt világossá tennünk, hogy a párbeszéd, az értelmes vita, és a megalapozott, szabad véleményalkotás teljes negligálása az, ami futballunk halálához vezetett, már megérte.

A sikerhez csak kis lépéseken keresztül vezet út. Legyen ez az első, hogy felismerjük a hibát.

Legyenek labdarúgó pártok!

Természetesen nem várjuk el, hogy mindenki egyetértsen fociügyben. Sőt, az lenne a legjobb, ha konkrét elvek és szakmai hitvallás alapján működő focipártok jönnének létre. Legyen ilyenje Mezeynek, legyen Verebesnek, legyen Ferenczinek, legyen bárkinek, aki képes kellő mennyiségű és minőségű tudást adni egy ilyen csoportosulás mögé. Csatlakozhasson hozzájuk, aki egyetért velük. Dolgozzák ki a programjukat, vitázzanak egymással, fejlesszék a tudásukat, legyenek felkészültek. Érveljenek az igazuk mellett. A labdarúgó társadalom pedig válasszon közülük négy (vagy akárhány) évente, és aztán választásáért vállalja a felelősséget. Ne lehessen senki pusztán azért pozícióban 30-40 éven át gyakorlati ellenőrzés és számonkérési lehetőség nélkül, mert saját maga osztotta le a lapokat.

És ha ez nem megy?

Nem vagyunk naivak, ilyen felállás nyilván soha nem lesz, akkor sem, ha vélhetően ez lenne a legideálisabb szcenárió. Ferenczi viszont azt mondja, a jelenlegi szituációt is lehetne értelmes elvek mentén javítani.

"Az MLSZ stratégia programját, ami jelenleg csak programból és cselekvési tervből áll, ki kell egészíteni egy kultúrateremtő eszmerendszerrel. Ez lenne az a rendező elv, ami az egészet összefogja" - fogalmazott Ferenczi a hatharom.com kérdésére.

Annak kellene a célnak lennie, hogy újrateremtsük a labdarúgó kultúránkat. Alakítsunk ki azonos játékértelmezést az iparág minden szintjén. Ha valahol, valaki a világban azt mondja, magyar foci, legyen előttünk a kép, tudjuk, hogy ez mit jelent, milyen stílusban játszanak a magyar csapatok.

Egy ilyen hosszú távú cél megvalósítása természetesen nem mehet végbe egyik napról a másikra. Egységes, összhangban működő részelemeket kell kialakítani, amelyek önmagukban is képesek alakítani az iparág egy-egy részegységének szellemiségét, ugyanakkor összhatásban egymást támogató eszmerendszerré álnak össze. Ferenczi szerint itt nagyjából a következő dolgokra kell gondolni:

a) Az új labdarúgó kultúra eszmerendszerének ismertetése, népszerűsítése (szülők, játékosok, szurkolók, egyesületi vezetők, tulajdonosok, média szakemberek, MLSZ hivatalnokok stb. felé)

b) Az eszmerendszer oktatásba való hatékony bevonása: játékvezető-képzésnél, menedzserképzésnél, edzőképzésnél.

c) Eszmefelelős kinevezése (nagy tekintéllyel rendelkező, elismert szakmai vezető, pl. Nyilasi, Kovács Ferenc, Verebes, stb.)

d) Modern tudásmenedzsment
        - a tudás szervezet alapú felfogása
        - a tudás szabad hozzáférhetősége
        - Olyan platform létrehozása, ahol a tudáshoz mindenki szabadon hozzáférhet, hozzátehet és elvehet

e) Hálózatszerveződésű tudásmegosztó központ kialakítása

f) A tudást összeállító, korszerűsítő munkabizottságok létrehozása

g) A tudásanyag folyamatos fejlesztése, monitorozása, ezzel együtt új labdarúgó értelmiségi réteg kialakítása

h) A szakma tekintélyének a helyreállítása, döntéshozatalokba bevonása

i) A jelenleg nem működő 20 db megyei edzőbizottság működésbe hozása

j) Intelligens sportszervezetek protokolljának kidolgozása és felhasználása

k) Kutatás, fejlesztés, innováció erősítése

l) Futsalra épülő játékosképzés

m) A szövetség ne szolgáltatásokat nyújtson, hanem teremtsen értéket!

n) Stílusedzők képzése 

o) Stílusjátékvezetők képzése

p) Egyesületi klubkultúrát kialakító vezetők, tulajdonosok és menedzserek képzése

q) Minőségbiztosítás és kontroll az egyénekre és a szervezetekre is

Ezek nyilvánvalóan magukkal vonnák némely területek szervezeti és személyzeti jellegű átalakítását is.

Most pedig jöhet a vita. Mert vita nélkül a legjobb program sem ér semmit.

megosztom