Sport és kultúra

Újra indul az Ezüstgerely-pályázat

  • VNA
megosztom

Néhány éves szünet után ismét útjára indul a kultúra és a sport kapcsolatát előtérbe helyező Ezüstgerely-pályázat.

A fél évszázados múltra visszatekintő Ezüstgerely pályázat néhány éves szünet után újra indul. A Mező Ferenc Sportbizottság albizottsága öt kategóriában - képzőművészet, alkalmazott művészet, sportfotó, irodalom, film-video – írta ki a három millió forint összdíjazású pályázatot. A pályázat fél évszázada ösztönzi azon művészeket, akiknek alkotói fantáziájától nem mentes a sport világa. Az érdeklődőknek a pályázatokat október 3. és 7. között lehet benyújtani a Magyar Sportmúzeum titkárságán.

A 2011. évi Ezüstgerely pályázat részletes kiírását itt megtalálható.

Pályázati kategóriák

K é p z ő m ű v é s z e t
Pályázni lehet olyan autonóm alkotással (szobor, festmény, grafika, kisplasztika stb.), amely a sport, a testnevelés és a turisztika gondolatköréből meríti témáját, illetve az emberi mozgásra, ritmusra utal.

A l k a l m a z o t t m ű v é s z e t
Beküldhető minden művészeti alkotás, amely kapcsolatba hozható a testneveléssel és a sporttal. Pl. alkalmazott grafika (plakát, bélyegterv, könyvillusztráció, embléma stb.) formatervezés (sporteszköz, felszerelés, jelvény, textil, érem, plakett, serleg), ötvösművészeti tárgy stb. (technikai és anyaghasználati megkötés nélkül).

S p o r t f o t ó
Minden hivatásos és amatőr fotós nevezhet művészi színvonalú alkotással a versenysport, utánpótlás-nevelés, iskolai sportélet, szabadidősport, fitnesz vagy kötetlen, játékos testedzés témaköréből. Pályázni lehet fekete-fehér vagy színes felvételekkel. A beküldhető digitális fotóknak alkalmasnak kell lenniük 30 x 40 cm-es kiállításra kerülő nagyításra. Különleges művészi indok esetén a kép mérete ettől eltérhet. Egy alkotó legfeljebb 6 képpel nevezhet. 3-6 képből álló sorozat egy képnek számít. A kép megnevezésében minden esetben fel kell tüntetni a pályázó nevét és a kép címét.

I r o d a l o m
Pályázni lehet minden 2005 után nyomtatásban megjelent epikai és lírai alkotással, amelyben hangsúlyos szerepet kap a sport, a sporttörténet, a testkultúra. Műfaji, illetve terjedelmi megkötés nincs. A pályázat nyelve: magyar. Az elbíráláskor a zsűri kiemelt figyelmet szentel a beadott pályamű (könyv) esztétikai megjelenésének.

F i l m - v i d e ó
Pályázni lehet olyan, a magyar sport népszerűsítését szolgáló filmekkel, film klipekkel, melyek az elektronikus és digitális média világában jól szolgálhatják a magyar sport és testkultúra ügyét és 2008 után készültek. A pályázati műveket DVD hordozón kérjük beadni.

megosztom